Sincerehearts.nl :: Fatwa bekijken - De verandering (corrumpering) van de Tawraat (Torah) en Injiel (Bijbel/NT)

De vertaalbronnen van iedere fatwa staan onder de fataawa.
De koranverzen en profetische overleveringen in de tekst zijn een vertaling van de werkelijke uitspraken.
     Sincerehearts.nl Onderwerpen-index -> Geloof in de goddelijk geopenbaarde Boeken Nieuwe fatwa toevoegen
Stuk toevoegen
De verandering (corrumpering) van de Tawraat (Torah) en Injiel (Bijbel/NT) -
  Vorige fatwa :: Volgende fatwa
sazm BerichtGeplaatst: Do Aug 30, 2007 12:25 am
Allaah zegt over de Joden (interpretatie van de betekenis):

“Hopen jullie (trouwe gelovigen) dan nog dat zij (de Joden) in jullie godsdienst zullen geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen (Joodse Rabijnen) is, die het Woord van Allaah heeft gehoord, en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten?” [al-Baqarah 2:75]

Qataadah zei: “De zin 'en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden' verwijst naar de Joden die de woorden van Allaah hoorden en deze vervolgens wijzigden, nadat zij de betekenis hiervan hadden begrepen.

Abu 'Aaliyah zei: Ze namen wat Allaah had geopenbaard in hun Boek over Muhammad en veranderden de betekenis.” Ibn Zayd zei: “De zin '(de groep) die het Woord van Allaah heeft gehoord, en die het verdraaiden' verwijst naar de Tawraat die Allaah aan hen had geopenbaard; zij veranderden deze, maakten het toegestane verboden, en het verbodene toegestaan, en veranderden de waarheid in leugen en de leugen in waarheid…”

[Tafsier Ibn Kathier]


Allaah heeft ook gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Onder de Joden, zijn er degenen die woorden (uit de Schrift) van hun juiste plaatsen verplaatsen, en zij zeggen: “Wij hebben (jou O Muhammad) gehoord en wij gehoorzamen niet,” en (zij zeggen:) “Hoort,” zonder dat het hoorbaar is (voor jou O Muhammad), en “Raa'ina” [In het Arabisch betekent dit, 'Wees voorzichtig, luister naar ons en wij luisteren naar jou,' terwijl het in het Hebreeuws een belediging is] terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden; “Wij horen en wij gehoorzamen,” en “Hoor en kijk naar ons,” dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allaah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje.” [al-Nisaa' 4:46]

De zin “[zij] die woorden (uit de Schrift) van hun juiste plaatsen verplaatsen” betekent dat zij de woorden bewust en opzettelijk verkeerd interpreteerden, en deze begrepen op een manier zoals Allaah dat niet bedoelde, en op deze manier leugens tegen Allaah verzonnen.

[Tafsier Ibn Kathier]


Allaah zegt ( interpretatie van de betekenis):

“Omdat zij hun verbond verbraken, hebben Wij hen vervloekt en hebben Wij hun harten hard gemaakt. En zij verschoven de woorden van hun plaatsen en zij vergaten een gedeelte van hetgeen waarmee zij vermaand waren. En jij (O Muhammad) zult verraderlijkheid van hen blijven ondervinden, behalve van enkelen van hen. Vergeef hun en scheld het kwijt. Voorwaar, Allaah houdt van de weldoeners.” [al-Maa'idah 5:13].

De zin “Omdat zij hun verbond verbraken, hebben Wij hen vervloekt,” verwijst naar het feit dat zij het verbond verbraken, wat met hen was gemaakt, waardoor Allaah hen vervloekte, dus, met andere woorden: Hij hield hen weg (weerhield hen) van het volgen van de Ware Leiding. “En hebben Wij hun harten hard gemaakt” betekent dat zij van geen enkele preek zullen profiteren omdat hun harten zo hard zijn. “En zij verschoven de woorden van hun plaatsen.” Betekent dat ze speelden mat de woorden van Allaah en Zijn boek verkeerd interpreteerden, door het te vertalen naar betekenissen die nooit zijn bedoeld en door woorden toe te schrijven aan Allaah die Hij nooit heeft gezegd; moge Allaah ons daarvoor behoeden.

“Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waarmee zij vermaand waren” betekent dat ze waren gestopt met het volgen van de leringen hieruit, omdat zij deze niet wilden volgen. Al-Hasan heeft gezegd: “Zij hielden niet vast aan hun religie en kwamen hun verantwoordelijkheden niet na tegenover Allaah. Zonder dit worden daden niet geaccepteerd door Hem; hun fitrah (natuurlijke aanleg) was niet behouden en hun daden niet rechtvaardig.”

[Tafseer Ibn Katheer]


[Toevoeging:
Dus het is duidelijk dat de manieren waarop de Kinderen van Israël de Tawraat en Injeel veranderden de volgende (manieren) bevatten:

1. Veranderen
2. Weglaten
3. Zaken toevoegen en het toeschrijven van woorden aan Allaah die Hij niet heeft gezegd
4. Het verkeerd interpreteren van de woorden van Allaah

Toen Muhammad werd gestuurd, waren de originele versies van de Tawraat en Injiel al veranderd en misvormd. Allaah openbaarde de Qur'aan aan Zijn Profeet Muhammad , en garandeerde dat Hijzelf erover zou waken, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“ Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qur'aan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.” [al-Hijr 15:9]

Deze specifieke eigenschap was in geen enkele boek vòòr de Qur'aan terug te vinden. Vanaf de tijd van Muhammad is de Qur'aan tot op heden (meer dan veertien honderd jaar) het zelfde gebleven, en is er geen letter veranderd, zoals oude manuscripten en de harten van generaties van mensen, die de gehele Qur'aan hebben geleerd en de titel van “haafidh” dragen, hiervan getuigen. Wij vragen Allaah om ons te leiden op de ware en rechte pad. En Allaah weet het het best.]


Laatst aangepast door sazm op Do Jun 18, 2009 12:40 am; in totaal 1 keer bewerkt
Site AdminGeregistreerd op: 09 Nov 2006
Berichten: 138

Profiel bekijkenStuur privébericht Reageren met citaat
Berichten van afgelopen:   
     Sincerehearts.nl Onderwerpen-index -> Geloof in de goddelijk geopenbaarde Boeken Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  


Er zullen inshaAllah met de tijd fatawa bijkomen.

Powered by phpBB
Changed -Jasidogdotcom template v.1.0.4- by Sazm

Sincere Hearts