1. Sharh al-Qawaa'id al-Arba'a (Uitleg vd 4 principes) - Imaam ibn 'Abdilwahhaab | Leraar: Shaykh Maahir al-Qahtaani
2. Sharh Usoel as-Sunnah (Uitleg vd fundamenten vd Sunnah) - Imaam Ahmad ibn Hanbal | Leraar: Shaykh Falaah bin Ismaa'iel al-Mandakar
3. Kitaab at-Tawhied (Het boek der monotheïsme) - Shaykh ibn 'Abdilwahhaab | Leraar: Abu Zayd al-Libie
4. Nuttige punten uit Aqeedah at-Tahaawiyyah (de geloofsleer van ahlussunnah) - Imaam at-Tahaawi | Leraar: Abu Zayd al-Libie

Engelse lessen:
Sharh Kitaab at-Tawhied
- Shaykh ibn 'Abdilwahhaab| Leraar: Abu Talhah Dawoed Burbank

(bezoek ook de volgende link voor vele audiolessen van Dr. Saalih as-Saalih rahimahoellaah, die student is geweest van Shaykh al-'Uthaymien rahimahoellaah)


(Sharh) al-Qawaa'id al-Arba'a - Shaykh ibn 'Abdilwahhaab
(Uitleg van) De vier principes
Shaykh Maahir al-Qahtaani (met vertaling)
Download hier het boek: (Klik hier)
De vier principes les 1
De shaykh gaf eerst een korte lezing en begon
daarna met de behandeling van de vier principes
De vier principes les 2
De vier principes les 3
De vier principes les 4
De vier principes les 5
(De vier principes les 6)


(Sharh) Usoel as-Sunnah - Imaam Ahmad bin Hanbal
(Uitleg van) De fundamenten van de Sunnah
Shaykh Falaah bin Ismaa'iel al-Mandakar (met vertaling)
Download hier het boek: (Klik hier)
(Taal: Arabisch met vertaling naar het Nederlands door M. Bendaoud)
Usoel as-Sunnah sessie 1: deel 1 - deel 2
gedurende deze les heeft de shaykh een korte biografie
over het leven van imaam Ahmad ibn Hanbal gegeven (vert.: M. Bendaoud)
Usoel as-Sunnah sessie 2
De tweede sessie in Amsterdam, waarbij Usool as-Sunnah werd behandeld
door Shaykh Falaah ibn Ismaa'iel (vert.: M. Bendaoud)
Usoel as-Sunnah sessie 3

Kitaab ut-Tawhied - Shaykh Ibn 'Abdilwahhaab
Gegeven door: Abu Zayd (Periode: 2012)
Download hier een deel van het boek: (Klik hier)
Kitaab ut-Tawhied les 1
Kitaab ut-Tawhied les 2
Kitaab ut-Tawhied les 3
Kitaab ut-Tawhied les 4
Kitaab ut-Tawhied les 5
Kitaab ut-Tawhied les 6
Kitaab ut-Tawhied les 7
Kitaab ut-Tawhied les 8


De Geloofsleer van Ahlussunnah wal-Jamaa'ah
(profijtvolle punten uit: Aqiedah at-Tahaawiyyah)
Gegeven door: Abu Zayd (Periode: 2010)
(Taal: Arabisch met Nederlandse vertaling)
De Geloofsleer van Ahlussunnah deel 1
De Geloofsleer van Ahlussunnah deel 2
niet meer vervolgd