Het maken van afbeeldingen van levende wezens als aandenken

  [in het arabisch (Klik hier)]  Waar het op neerkomt:

  Het is verboden (haraam) om afbeeldingen (plaatjes/foto's) te maken van wat voor levend wezen ook, of dit nou van een mens is of een dier, of de afbeeldingen nou drie-dimensionaal zijn of worden getekend op papier, een stuk stof, muren, of dat het foto's zijn (genomen met een camera). Dit, omdat dit wordt bevestigd in verschillende authentieke (saheeh) overleveringen, en degene die dat doet wordt bedreigd met een pijnlijke bestraffing, en omdat ze kunnen leiden naar shirk (afgoderij), waarbij mensen zich nederig opstellen tegenover de afbeeldingen, en ze deze vereren op een manier zoals dat alleen aan Allaah toebehoort. Het is ook verboden, omdat het een soort van poging is om de schepping van Allaah na te bootsen, en vanwege de verleidingen die gepaard gaan met sommige plaatjes, zoals plaatjes van schaarsgeklede vrouwen e.d.

  Ibn 'Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:

  "Ik hoorde de Boodschapper van Allaah zeggen (in vertaling):

  'Wie een afbeelding maakt op deze wereld, zal worden gevraagd om de ziel erin te blazen op de Dag der Opstanding, en hij zal daartoe nooit in staat zijn.' "

  [Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim]

  Ibn 'abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft ook gezegd, dat de Profeet heeft gezegd (in vertaling): "Iedere afbeelding-maker zal in het Vuur zijn, en iedere afbeelding die hij heeft gemaakt, zal voor hem verschijnen en zal hem martelen in de Hel." Ibn 'Abbaas zei: "Indien je dat (per se) moet doen, maak dan bomen en dingen die geen ziel hebben." [overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim]. De algemene betekenis van de ahaadeeth is dat het absoluut verboden is om afbeeldingen te maken van iets wat een ziel heeft.

  Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 1/456-457

  Shaykh ibn 'Uthaymeen zei, toen hem werd gevraagd over afbeeldingen: het maken van afbeeldingen voor dit doel (dus als aandenken) is haraam en is niet toegestaan. Dat is, omdat het maken van afbeeldingen als aandenken haraam is, omdat de Profeet heeft gezegd (in vertaling): "De engelen betreden geen huis waarin een afbeelding is." (overgeleverd door al-Bukhaari, Bid' al-Khalq, 2986), en wat de engelen niet betreden, bevat geen gayr (dus niets goeds).

  Fataawa Manaar al-Islaam, 3/759